JAT ry

Tarjoamme jäsenillemme:

 • erinomaiset verkostot julkisen alan viestinnän ammattilaisiin
 • korkeatasoista koulutusta ja opintomatkoja edulliseen hintaan
 • vierailuja ajankohtaisiin ja viestinnällisesti mielenkiintoisiin organisaatioihin
  etäosallistumismahdollisuuden jäsentilaisuuksiin aina kun mahdollista 
 • mahdollisuuden käyttää jat.fi -sivustoa blogi-, keskustelu- ja yhteistyöalustana
 • mahdollisuuden vaikuttaa JAT:n yhteisiin kannanottoihin
 • tutkimustietoa viestijöiden ammattikunnan ja viestintäalan kehityksestä.

JAT:n visio:

 • Olemme aktiivinen ja vetovoimainen verkosto, joka yhdistää julkisen alan viestijät kautta maan.
 • Toimintamme lähtee aina ajankohtaisesti jäsenistön toiveista ja tarpeista
 • Olemme helposti lähestyttävä ja jäsenten arvostama yhteisö, joka on tunnettu laajemminkin viestijöiden ja koko julkisen alan keskuudessa.

Mitä kattavammin JATissa on jäseniä julkisen alan (valtio, kunnat ja kuntayhtymät ym. julkisoikeudelliset yhteisöt sekä kolmas sektori) organisaatioista, sitä suuremman vertaisverkoston se jäsenilleen tarjoaa. Kaupungit, ministeriöt ja muut julkiset laitokset avautuvat JATin kautta jäsenille ja ne tarjoavat kiinnostavan kurkistuksen julkisen vallan toimijoihin.

Jäsenmaksu

JATin jäsenmaksu on tällä hetkellä 40 €/vuosi. Maksun suuruudesta päättää vuosittain keväällä järjestettävä vuosikokous.

Lähetämme jäsenmaksuista laskut sähköpostitse jäsenillemme aina vuosikokouksen jälkeen. Myöhemmin samana vuonna JATiin liittyvät saavat laskunsa sen jälkeen, kun hallitus on hyväksynyt heidät jäseneksi.

JATin järjestämiin tapahtumiin voivat osallistua vain jäsenmaksunsa suorittaneet yhdistyksen jäsenet. Valvomme jäsenmaksusuorituksia tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Hallituksella on sääntöjen mukaan mahdollisuus erottaa yhdistyksestä sellaiset jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna.

Lisätietoja tarvittaessa s-postitse: jasenasiat(at)jat.fi