Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin, toimii neuvonantajana taustayhteisöilleen sekä edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla. VENin toimintaan ja viestinnän alan itsesääntelyyn on sitoutunut tuhansia viestinnän alan asiantuntijoita.

JAT:n nimeämänä edustajana VEN:ssä toimii hallituksen jäsen Anna-Leea Hyry. Anna-Leea työskentelee Tampereen kaupungin konserniohjauksessa viestintäsuunnittelijana kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Ennen viestintäuraansa hän toimitti Ylen tv-kanavilla kulttuuri-, opetus- ja asiaohjelmia ja työskenteli sanomalehtien toimituksissa.

Anna-Leean henkilökohtaisena varamiehenä neuvottelukunnassa toimii JAT:n puheenjohtaja Sari-Leena Lund.

JAT:n jäsenet voivat esittää kysymyksiä neuvottelukunnalle Anna-Leean kautta. Sähköpostiosoite: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ven.fi

VENin taustayhteisöt: