Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin, toimii neuvonantajana taustayhteisöilleen sekä edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla. VENin toimintaan ja viestinnän alan itsesääntelyyn on sitoutunut tuhansia viestinnän alan asiantuntijoita.

JAT:n nimeämänä edustajana VEN:ssä toimii hallituksen puheenjohtaja Salli Hakala. Valtiotieteiden tohtori Salli Hakala toimii viestinnän yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on julkisen alan ja kriisiviestinnän tutkija. Organisaatioiden viestinnässä promootiokulttuurin ja viestinnän professionalisaation kysymykset ovat erityisesti Hakalan kiinnostuksen kohteina. Hän on tutkinut ja konsultoinut julkisen alan kuten ministeriöiden, kaupunkien, kirkon ja puolueiden johtamista ja viestintää.

Salli Hakalan henkilökohtaisena varahenkilönä neuvottelukunnassa toimii JAT:n varapuheenjohtaja Sari-Leena Lund, joka on Vakuutuskeskuksen viestintäjohtaja.

JAT:n jäsenet voivat esittää kysymyksiä neuvottelukunnalle Salli Hakalan kautta. Sähköpostiosoite: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ven.fi

VENin taustayhteisöt: