Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN on valinnut puheenjohtajakseen vuodelle 2020 Janne Laukkasen.

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN on valinnut puheenjohtajakseen Janne Laukkasen

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN on valinnut puheenjohtajakseen vuodelle 2020 Janne Laukkasen. Päivätyötään hän tekee viestintäjohtajana Suomen Lakimiesliitossa. Edellisellä kaudella Laukkanen toimi neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. VENin uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin viestinnän yliopettaja Hanna Rajalahti, joka työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

– VEN on toiminut vuodesta 2015 viestintäalan eettisen keskustelun vauhdittajana. Neuvottelukunta on laatinut alalle viestinnän eettiset ohjeet, joiden edistämiseen taustajärjestömme ovat sitoutuneet, Janne Laukkanen kertoo.

Viestinnän neuvottelukunta vastaa Viestinnän eettisten ohjeiden sisällöstä ja ajantasaisuudesta. Kannanotoissaan neuvottelukunta arvioi yleisellä tasolla viestintäalalla esiintyvien toimintatapojen eettistä kestävyyttä. Tämän lisäksi neuvottelukunta esittää viestintäalaa koskevia suosituksia sekä antaa neuvoa taustayhteisöilleen sekä ylläpitää keskustelua viestintäalan etiikasta.

– Eettinen viestintä on avointa, vuorovaikutteista, rehellistä, luotettavaa ja muita arvostavaa, Laukkanen tiivistää alan eettiset ohjeet.

– Ohjeet asettavat eettisen viestinnän riman korkealle ja siellä sen kuuluu ollakin. Eettinen viestintä ei ole esimerkiksi harhaanjohtavaa.

VEN on ottanut kantaa esimerkiksi tilanteisiin, jossa vaikeaselkoinen viestintä hukuttaa varsinaisen asian alleen. Eettinen viestintä on ymmärrettävää, eikä pyri piilottamaan oleellista tietoa. Myös virheet oikaistaan oma-aloitteisesti.

Toisaalta huono viestintä ei automaattisesti ole epäeettistä.

–  Joskus huono on vain pelkästään huonoa. Sekava viestintä voi johtua esimerkiksi puutteellisesta ammattitaidosta. Epäeettiseksi viestintä muuttuu harhaanjohtavuuden myötä.

VENin ylläpitämiin Viestinnän eettisiin ohjeisiin on taustayhteisöjen kautta sitoutunut noin 5000 viestinnän ammattilaista. VENin taustayhteisöjä ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton MTL Viestintätoimistot sekä Julkisen alan tiedottajat ry JAT.

Neuvottelukunnassa on asiantuntijajäseniä ja taustajärjestöjen nimeämiä henkilöjäseniä.

VENin asiantuntijajäseniä ovat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi apulaisprofessori Mats Bergman, tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksonen, kehittämiskonsultti Karoliina Nivari ja professori Janne Seppänen.

Taustajärjestöjen nimeämät jäsenet ovat viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen varajäsenenään toimitusjohtaja Elina Melgin (ProCom), viestintä- ja järjestöpäällikkö Laura Piiroinen varajäsenenään viestintäpäällikkö Mari Tuokko (Viesti), johtava viestintäkonsultti Tiinu Wuolio varajäsenenään vanhempi neuvonantaja Sari-Liia Tonttila (MTL) sekä yliopistonlehtori Salli Hakala varajäsenenään viestintäjohtaja Sari-Leena Lund (JAT).

Neuvottelukunta aloitti toimintansa vuonna 2015. VENin puheenjohtajana toimi 2015–2017 professori Elisa Juholin ja 2018–2019 tutkijatohtori Henrik Rydenfelt.

Lisätiedot:

www.ven.fi

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan kokoonpano

VENin puheenjohtaja Janne Laukkanen, p. 040 588 1925

VEN logo jatin sivuille2

Jattilaiset vierailulla

Tapahtuuko sinun työpaikallasi uutta ja kiinnostavaa?

2214
Kutsu jattlaiset kylään!

Haluatko esitellä julkisen alan viestintäkollegoillesi vaikkapa viestinnän uudistushankkeen tai onnistuneen viestintäprojektin? Mistä aiheesta teillä keskustellaan?

Vuoden 2020 tapahtumakalenteria suunnitellaan parhaillaan. Mieti aihe ja ajankohta, mahdollisesti vierailun kesto ja osallistujamäärä ja laita viestiä! Sovitellaan vierailu kalenteriin ja kutsutaan kollegat paikalle.

JATin hallitus käsittelee jäsenvierailuja kerran kuussa. Laita viestiä: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

jat logo

Maakuvatyön avainsanat - strategisuus, yhteistyö, rohkeus ja luottamus

JAT:n kultainen ansiomerkki myönnettiin Meira Papille 8.10.2019.

Kultainen ansiomerkki luovutettiin 8.10. viestintäseminaarissa asiantuntija Meira Papille ulkoministeriön maakuvayksiköstä. Perusteluna oli erinomaisesti hoidettu suurvaltajohtajien tapaaminen Helsingissä myös viestintätapahtumana ja promootiona. Kahdessa viikossa toteutettu Putinin ja Trumpin vierailu, #HELSINKI2018 maksoi UM:lle 1.1 miljoonaa euroa. Tuloksena mm. 350 000 media-artikkelia, joiden laskennallinen brändiarvo oli peräti 3,2 miljardia euroa Meltwater –toimiston arvioinnin mukaan.

Meira Pappi kuvasi kiitospuheenvuorossaan, miten valmis maakuvatyön strategia auttoi nopeasti pääsemään liikkeelle. Maakuvatyön strategisuus tarkoittaa, että kaikessa toiminnassa noudatettiin valmista strategiaa. Se auttoi nopeassa liikkeellelähdössä. Ei voitu keksiä mitään uutta. Yhteistyö oli toinen avainsana Finland Promotion Board –verkoston ja muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumaan kytkeytyivät turvallisuusorganisaatiot, presidentin kanslia, Helsinki Marketing ja muut toimijat. Meira Pappi istui maakuvatyön näkökulmasta pari kertaa päivää koostuvassa johtoryhmässä. Hän korosti, että ei yksi ihminen eikä edes UM voi yksin ottaa kunniaa, vaikka heille lankesikin päävastuu tapahtuman organisoinnista.

Kolmas avainsana maakuvatyössä on rohkeus. Meira Pappi muistutti, että vaikka ulkoministeriö on moniin muihin organisaatioihin verrattuna suhteellisen hierarkkinen ja jäykkä, nopea aikataulu pakotti toimimaan notkeasti ja rohkeasti. Tapahtuman järjestäminen edellytti rohkeita tekoja ja pikajärjestelyjä digitaalisten kulkulupakorttien, mobiilisovellusten ja tabien hankinnassa. Piti uskaltaa varata kallis Finlandia-talo, tilata suomalaiset saunat pihalle toimittajille jne. Somessa iloa ja väriä toivat herneet ja mansikat, joita useilla kieliä puhuvat torimyyjät jakoivat toimittajille. Toimittajat ympäri maailmaa palkitsivat jalkapallon mm-kisastudion järjestämisestä toimittajille lukuisilla positiivisilla artikkeleilla ja twiiteillä. Meira Pappi korosti, että näistä strategisista tavoitteista syntyi neljäs toiminnan painopiste: luottamus. Kun oli vain kaksi viikkoa aikaa, ei ollut aikaa mikromanagerointiin. Piti luottaa, että jokainen hoitaa vastuunsa. Myös kansainväliset toimittajat palauttivat vapaaehtoisesti heille annetut tabit.

Positiivinen maakuva syntyy pienistä ja kekseliäistä ideoista, joilla promotaan Suomea. Ansiomerkin luovutus ja Meira Papin puhe on katsottavissa seminaarin videotallenteesta.

Suomen laajin viestintäalan työnkuvakartoitus:

Viestintäalan kasvu sekä hyvä työllisyystilanne jatkuvat

Viestinnän ammattilaisten työllisyysnäkymät ovat edelleen valoisat ja alan uskotaan kasvavan edelleen, kertoo Viestinnän ammattilaiset 2019 -tutkimus. Huomattavaa on, että naisten keskipalkka on jäänyt miesten keskipalkkaa matalammaksi. Edellisessä vastaavassa tutkimuksessa vuodelta 2017 miesten ja naisten keskipalkka oli täsmälleen sama.

Viestinnän ammattilaiset -tutkimus on Suomen laajin viestintäalan työnkuvakartoitus, joka toteutetaan joka toinen vuosi. Tutkimukseen vastasi syyskuun 2019 aikana yli 1 000 viestinnän ammattilaista. Tutkimuksen teettivät Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Julkisen alan tiedottajat JAT ry ja Kirkon viestintä.

Viestinnän ammattilaiset 2019 -tutkimuksen vastaajista jopa 75 prosenttia uskoo viestinnän alan kasvavan edelleen ja vain 2 prosenttia vastaajista katsoo alan hiipuvan (vuonna 2017: 68 prosenttia uskoi alan kasvavan edelleen). Myös alan työllisyystilanne nähdään edelleen hyvänä. Vastaajista 75 prosenttia kokee työllisyystilanteen edelleen melko hyvin turvatuksi useaksi vuodeksi eteenpäin (vuonna 2017: 74 prosenttia). Naisten palkkakehitys alalla näyttää pysähtyneen (keskipalkka 3 836 euroa, vuonna 2017: 3800 euroa), kun taas miesten mediaanipalkka on hienoisessa nousussa (4 100 euroa, vuonna 2017: 3 800 euroa).

Pääasialliset työtehtävät sisällöntuotanto sekä mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta

Viestinnän ammattilaisten työnkuvassa korostuu päätehtävänä edelleen sisällöntuotanto ja -seuranta. Lisäksi pääasiallisia työtehtäviä ovat mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta, sisäinen viestintä, maineen ja brändin rakentaminen sekä sosiaalisen median asiantuntijatehtävät. Johtavilla viestijöillä työnkuvassa korostuu erityisesti yhteiskuntasuhteet ja viestinnän johtaminen.

Viestintäyksikön päälliköistä tai vastaavista lähes 40 prosenttia osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn täysivaltaisena jäsenenä, mutta runsas neljännes (29 prosenttia) ei osallistu lainkaan. Vastaajien organisaatioista vajaassa viidenneksessä on nimetyn henkilön vastuulle järjestetty some- ja mediapäivystys työajan ulkopuolella (19 prosenttia, 2017: 45 prosenttia). Tutkimukseen vastaajien mukaan some-päivystykseen käytettyä aikaa ei useimmiten korvata lainkaan tai se korvataan vapaa-aikana.

Viestijät aikovat panostaa seuraavan kahden vuoden aikana erityisesti strategiaviestinnän ja viestinnän johtamisen osaamisen kehittämiseen sekä sosiaalisen median osaamisen kehittämiseen.

Alalla toimivien ammattinimike on useimmiten viestinnän asiantuntija tai viestinnän suunnittelija (28 prosenttia vastaajista) tai viestintä- tai tiedotuspäällikkö (22 prosenttia). Ammatti-identiteetti koetaan vahvaksi ja viestintätyöstä ollaan innostuneita ja työn tekeminen koetaan energisoivaksi, vaikka työtaakkaa on ja työpaineet aiheuttavat myös uupumusta.
Tutkimuksessa kysyttiin viestijöiden kantaa myös saavutettavuusvaatimuksiin sekä ammatti-identiteettiin ja työn merkityksellisyyteen liittyen. Näistä tulee järjestökohtaisia tiedotteita ja kannanottoja lähiviikkojen aikana.

Viestinnän ammattilaiset 2019 - tutkimus (pdf)

Tutkimuksen julkistamistilaisuus järjestetään Helsingin yliopistossa (Athena-rakennus, Sali 302, Siltavuorenpenger 3 A) 8.10. klo 16 alkaen, jolloin koko tutkimus on nähtävissä järjestöjen sivuilla. Julkistamistilaisuuden yhteydessä pidetään seminaari CITIUS, ALTIUS, FORTIUS – Viestinnän ammattilaiset tänään.
Alustuspuheenvuoro: Vieraan katse organisaatioiden viestintään professori Janne Seppänen Tampereen yliopistosta.
Paneeli: Viestintäjohtaja Sari-Leena Lund (Vakuutuskeskus), toimitusjohtaja FT Elina Melgin (ProCom), asiantuntija Meira Pappi (Ulkoministeriö, maakuvayksikkö) sekä professori Janne Seppänen (Tampereen yliopisto). Paneelin juontaa JAT:n puheenjohtaja, VTT Salli Hakala (Helsingin yliopisto).
Tilaisuus on avoin toimittajille ja muille alasta kiinnostuneille. Unigrafia striimaa ja tallentaa tilaisuuden verkkoon: https://vimeo.com/365019028

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n, Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n ja Kirkon viestinnän toimeksiannosta tehdyn Viestinnän ammattilaiset 2019 -tutkimuksen toteutti IRO Research Oy. Kyseessä on Suomen laajin viestinnän ammattilaisten työnkuvakartoitus, joka on toteutettu säännöllisesti jo yli 30 vuoden ajan. Tutkimuksen vastausprosentti oli 20 %. Lisätietoja
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, http://procom.fi/ toimitusjohtaja Elina Melgin, puh. 040 821 1688
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, http://www.viesti.fi/ viestintä- ja järjestöpäällikkö Laura Piiroinen, puh. 044 700 4044
Julkisen alan tiedottajat JAT ry, http://www.jat.fi/ puheenjohtaja VTT Salli Hakala, puh. 050 319 9485
Kirkon viestintä, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, https://evl.fi/plus/kirkon-viestinta viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, puh. 040 688 1421

uusi hallitus

JAT ry:n uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa Porissa 

Uusi puheenjohtaja on Salli Hakala

2214

Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 21.3. Hallituskausi on kaksi vuotta ja vuosikokouksessa JATille valittiin puheenjohtaja ja jäsenet (10+2). Hallituksen muut erityisvastuut jaetaan järjestäytymiskokouksessa huhtikuussa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa arki-iltaisin suunnittelemaan ja toteuttamaan JATin toimintaa. 

Hallitus sai viisi uutta tulokasta (U) ja seitsemän konkaria jatkaa.
Hallituksen kokoonpano kaudella 2019–2020:
Puheenjohtaja: Salli Hakala
Varsinaiset hallituksen jäsenet:
Aino-Marja Kontio (U)
Erja Lohikoski (U)
Maisa Hopeakunnas (U)
Mervi Laitinen (U)
Karin Metsäpelto (U)
Mirkka Ruohonen
Virpi Pakkala
Tiina Hakala
Sari-Leena Lund
Helena Torkko
Varajäsenet: Päivi Kari ja Anna-Leea Hyry 

Kiitos edellisen kauden puheenjohtaja Sari-Leena Lund ja hallitus hienosta työstä viimeisten parin vuoden aikana!

porin brändi

Kiitos Viestintäpäivien osallistujille ja esiintyjille! 

JATin Viestintäpäiviä vietettiin 21.-22.3.2019 Porissa teemalla "Viestijän muotokuva". Tapahtumassa pohdittiin laajasti visuaalisuuden, palvelumuotoilun sekä työelämän murroksen vaatimuksia ja ilonaiheita, välillä huumoriakin, jotta ei oteta kaikkea niin vakavasti!

Yhtä tärkeää oli verkostoitua viestintäkollegojen kanssa. Viestintäpäivien yhteydessä valittiin JATille myös uusi hallitus

Viestintäpäivien esitykset

Viestintäpäivien koko ohjelma. Täydennämme puuttuvat materiaalit huhtikuun alussa.  

uusi hallitus valitaan

Vuosikokous on Porissa 21.3. Tervetuloa!

hallitus verkkosivuille
Hallituksessa olet eturintamassa kuulemassa viestinnän uusista tuulista

Hallitus valitaan vuosikokouksessa Viestintäpäivien 21.-22.3.yhteydessä. JATille valitaan kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen (10+2). Tule mukaan suunnittelemaan ja kehittämään JATin toimintaa itsesi näköiseksi ja samalla niin, että siitä iloitsevat ja hyötyvät myös sadat muut julkisen viestinnän ammattilaiset eri puolilla Suomea!

Hallituksessa pääset verkostoitumaan laajasti eri organisaatioissa toimivien viestijöiden kanssa. Samalla saat ansioluetteloosi maininnan luottamustehtävästä.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa arki-iltaisin ja kokouksiin voi osallistua myös etänä. Kiinnostuksesi voit osoittaa helposti laittamalla Viestintäpäivien ilmoittautumislomakkeella rastin oikeaan ruutuun. Jos et pääse Poriin mukaan, kerro kiinnostuksestasi etukäteen osoitteella This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., niin otamme sinuun yhteyttä ennen vuosikokousta.

Olet tervetullut joukkoomme!

Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry:n sääntömääräinen vuosikokous 21.3.2019

Aika: torstai 21.3.2019 klo 15.45 –
Paikka: Porin kaupungintalo, Hallituskatu 12, 28100 Pori

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokousvirkailijoiden valinta:
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– kaksi ääntenlaskijaa

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus vuodelta 2018

6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2018

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 9. Jäsenmaksu vuodelle 2019

10. Talousarvio vuodelle 2019

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2019–2021

12. Varsinaisten (10) ja kahden varajäsenen valinta yhdistyksen hallitukseen kaudelle
2019–2021

13. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta

14. Muut esille tulevat asiat

- mm. keskustelu mahdollisesta yhteistyön tiivistämisestä ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n ja JAT ry:n välillä 15. Kokouksen päättäminen

VEN-kannanotto 24.4.2018:

Maksettujen sisältöjen tilaaja tuotava esille

Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN) on ottanut kantaa maksettujen sisältöjen toimeksiantajan rooliin sekä haastateltavan oikeuksiin. Toimeksiantaja on tuotava selkeästi esiin, ja haastateltavan on saatava selvästi tietää julkaisun tarkoitus.

– Maksettujen sisältöjen tuottaminen eri kanaviin on yleistynyt, ja niitä julkaistaan journalistisen sisällön rinnalla. Kannanotto perustuu viestinnän eettisiin ohjeisiin, joiden mukaan viestinnän ammattilainen tuo selkeästi esiin työn- tai toimeksiantajansa osuuden sitä koskevaan sisältöön, neuvottelukunnan puheenjohtaja Henrik Rydenfelt toteaa.

Työn- tai toimeksiantajan rooli tilaajana tai tuottajana on merkittävä mediasisällön alkuun tai yhteyteen eri medioissa niin, että se tulee heti ja vaivatta yleisön tietoon. Jos asiayhteys on selkeä eli sisältö julkaistaan esimerkiksi yrityksen omilla verkkosivuilla tai asiakaslehdessä, erillistä merkintää ei tarvita.

Haastateltavien oikeuksiin kiinnitettävä huomiota

Kannanoton mukaan velvollisuus ilmoittaa selkeästi työn- tai toimeksiantajan osuus koskee myös sisällön tuottamisen eri vaiheita. Haastateltavalle tai tausta-aineistoja antavalle on tuotava ilmi sisällön toimeksiantaja ja julkaisukanavat. Toimeksiantajan ja julkaisukanavan ero on pidettävä selkeänä. Lausuman tarkistamiseen ennen julkaisua tulee antaa mahdollisuus. Omien organisaatioiden julkaisuissa suositellaan hyvien käytäntöjen sopimista erikseen.

Noin 5 000 viestinnän ammattilaista on järjestöjensä kautta sitoutunut VENin ylläpitämiin Viestinnän eettisiin ohjeisiin. Mukana ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton MTL-Viestintätoimistot sekä Julkisen alan tiedottajat ry JAT.

Lisätietoja:

Henrik Rydenfelt, puheenjohtaja, p. 040 758 6531
Janne Laukkanen, varapuheenjohtaja, p. 040 588 1925

> Kannanotto on julkaistu Viestinnän eettisen neuvottelukunnan sivuilla 24.4.2018

Julkisen alan tiedottajat myönsi ansiomerkin alivaltiosihteeri Päivi Nergille

Valtionvarainministeriön alivaltiosihteeri Päivin Nerg sai tämän vuoden Julkisen alan tiedottajat ry:n ansiomerkin tunnustuksena merkittävästä työstään avoimen viestinnän eteen.

”Nerg on puhunut toistuvasti eri yhteyksissä avoimen viestinnän tärkeydestä erityisesti muutostilanteissa, joissa tarvitaan vahvaa johtajuutta ja avointa dialogia eri osapuolten välillä”, JAT ry:n hallituksen puheenjohtaja Sari-Leena Lund toteaa.

Nerg ei ole pelkästään puhunut, vaan myös esimerkillään näyttänyt, miten haasteellisissa viestintätilanteissa selviää selkokielisellä esiintymisellä sekä rauhallisella ja sovittelevalla otteella. Tämä korostui Nergin ollessa sisäministeriön kansliapäällikkönä, jolloin hänen johdollaan hoidettiin Suomen mittapuulla suurta turvapaikanhakijoiden määrää.

Nerg kiitti lämpimästi tunnuksesta ja totesi, että se antaa hänelle voimia toimia jatkossakin viestintään liittyvien periaatteidensa mukaisesti.  Hän esitti viestintäammattilaisille myös toivomuksen:

”Haastakaa ja kouluttakaa organisaationne kaikilla tasoilla viestimään rohkeasti ja omalla persoonalla eri viestintäkanavia hyödyntäen. Silloin sanomaan saa vaikuttavuutta.”

Viestintäpäiviltä riitti kotiinviemisiä

JATin Viestintäpäiviä vietettiin 15. - 16.3.2018 Helsingissä teemalla "Näkyvästi julkinen". Tapahtuma oli täynnä painavaa viestintäasiaa, mutta vähintään yhtä tärkeää oli verkostoitua viestintäkollegojen kanssa.

Kiitos Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki vieraanvaraisuudesta!

Viestintäpäivien ohjelman näet kokonaisuudessaan täältä >

Alla esitysmateriaalit (pdf-muodossa) ja tunnelmapaloja päiviltä.