Liity jäseneksi
Monthly Archives

maaliskuu 2018

Home / maaliskuu 2018
"JAT
Uutiset

Teoriatietoa ja verkostoitumista viestinnän koulutuksissa

Teoriatietoa ja verkostoitumista viestinnän koulutuksissa

HY logo

Työ tekijäänsä opettaa, sanotaan. Tätä kritisoi muun muassa eräs viestinnän koulutuksemme osallistuja. Hänen mielestään viestinnän ammattilainen tarvitsee käytännön tekemisen lisäksi teoreettista tietoa viestinnästä: miten asioita on hyvä tehdä ja miksi niitä tehdään.

Tähän tarpeeseen Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ (aikaisemmin Palmenia) on tarjonnut viestinnän alan koulutusta ja k

ehittämistä jo lähes 35 vuoden ajan. Joskus sanomme, että olemme kouluttaneet viestinnän ammattilaisia ja kehittäneet organisaatioiden viestintää jo emeritusprofessori Osmo A. Wiion ajoista lähtien.

Helsingin yliopistossa tehtävän viestinnän tutkimuksen on mahdollista löytää tiensä osaksi viestintäammattilaisen työtä. Sen takia tarjoamissamme koulutuksissa on erittäin tärkeässä osassa projektityöskentely ja opitun teoriatiedon liittäminen kunkin organisaation omaan viestinnän kehittämiseen. Myös järjestämämme HY+aamut, joissa käsitellään alan ajankohtaisia aiheita, ovat suosittuja ajattelun laajentajia ja pohdinnan herättelijöitä.

Samainen osallistuja, joka korosti teoreettisen tiedon merkitystä viestijän työssä, toi esiin myös koulutuksen mahdollistaman verkostoitumisen. Koolla koulutusryhmässä on joukko oman alansa asiantuntijoita, jotka voivat myös tukea toistensa oppimista. ”Muilta kurssilaisilta saamani sparraus, tuki, palaute ja ideat olivatkin koulutuksen parasta antia. Pidin kovasti siitä, että kouluttaja innosti meitä keskustelemaan ja haastoi meitä ajattelemaan asioita uudella tavalla”, osallistuja kertoo. Koulutuksen aikana muodostunut kollegaverkosto toimii parhaassa tapauksessa ideointi- ja sparraustukena vuosia koulutuksen päättymisen jälkeenkin.

”ProViestijä-kurssi on erinomainen tilaisuus verkostoitua muiden viestintäammattilaisten kanssa ja kuulla uusinta uutta viestinnän viimeisimmistä trendeistä.” ‒ vuoden 2017 ProViestijä-koulutuksen osallistuja

Vaikka koulutusta onkin toteutettu yli kolmekymmentä vuotta, ei viestinnän kehittämisen tarve suinkaan ole vähentynyt. Syksyn 2017 aikana järjestetyissä Viestintäammattilaisen tulevaisuuden työnkuva ‑työpajoissa nousi hyvin esiin haasteita, joita viestintäammattilainen kohtaa omassa työssään nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi julkishallinnon viestijän työnkuvaan tuo lisäulottuvuuden lainsäädäntö avoimuus- ja osallistamisvaatimuksineen.

Viestijän työnkuva on laajentunut tiedottamisroolista vahvaksi asiantuntijoiden ja organisaation johtajan viestinnän tukijaksi. Tarinallisuus ja digitaalisuus sekä tiedon visuaalisuus tulevat jatkossakin olemaan tarpeellisia välineitä viestijän työssä.

 

Minna MaijaSalomaa2

 

 

 

 

 

 


Kirjoittaja:

Minna-Maija Salomaa
viestinnän koulutusten teema-alueen vetäjä
Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Lisätietoa HY+:n koulutustarjonnasta: https://hyplus.helsinki.fi/

 

Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat