Liity jäseneksi
Monthly Archives

tammikuu 2021

Home / tammikuu 2021
"JAT
Uutiset

Yhdistyvätkö Julkisen alan tiedottajat ProComiin?

                                                                           TIEDOTE 21.01.2021

Osallistu ja vaikuta – JAT ry:n ylimääräinen, kaikille jäsenille tarkoitettu yhdistyksen kokous torstaina 28.1.2021 klo 16–18. Koronan vuoksi kokous järjestetään etäyhteyksillä. Kokouksen fyysinen paikka (maks. 10 henkeä): Helsingin yliopisto (Athena), Siltavuorenpenger 3 A, kokoushuone 249, Helsinki. Ilmoita puheenjohtaja Salli Hakalalle (salli.hakala@helsinki.fi), jos olet tulossa paikan päälle.

Ilmoittautumista yhdistyksen kokoukseen on jatkettu ti 26.1. saakka.
Ilmoittaudu tästä

Katso tästä 28.1. kokouksen asialista.

Päätettävänä ja äänestettävänä asiana on JAT:in ja ProComin yhdistyminen, mikä tarkoittaa JAT ryn purkamista itsenäisenä yhdistyksenä. JAT:in sääntöjen mukaan yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Toinen mahdollisista päätöskokouksista on 18.3.2021 vuosikokous. JAT:in ja ProComin hallitukset ovat sopineet, että jos yhdistykset yhdistyvät, JAT ry puretaan 31.5.2021 mennessä. 

Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse linkki kokoukseen osallistumista varten ja mahdolliset kokouksen äänestyslinkit. Osallistumisoikeus on kaikilla JAT ry:n jäsenrekisterissä olevilla jäsenillä. Äänioikeus edellyttää lisäksi kokoukseen osallistumista.

Taustaa yhdistymisehdotukselle

Julkisen alan tiedottajat JAT ry ja ProCom ry ovat neuvotelleet lokakuusta 2018 alkaen toimintojensa yhdistämisestä. JAT:in jäsenmäärä on vähentynyt vuosittain viimeisen noin 10 vuoden aikana merkittävästi ja jäsenten keski-ikä on suhteellisen korkea. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoremmat sukupolvet eivät sitoudu yhdistystoimintaan, vaan enemmän hetkellisiin tapahtumiin ja itselle tärkeisiin ja notkeisiin verkostoihin.

JAT:in jäsenmaksu on aina ollut alhainen, se on perustunut jäsenten ja erityisesti hallituksen aktiiviseen vapaaehtoistyöhön. Viestintäala on kuitenkin muuttunut hektiseksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Hallituksen jäsenet ovat kokeneet yhdistyksen toiminnan pyörittämisen kuormittavaksi, ja helmikuussa 2020 jäsenille tehdyn kyselyn mukaan kiinnostusta luottamustehtäviin ei pahemmin ole. Samaisessa kyselyssä nousi esiin myös selkeä kannatus JAT:in ja ProComin yhdistymiselle. Yhdistymisneuvotteluja onkin jatkettu koronavuoden aikana, ja neuvotteluista on informoitu jäseniä uutiskirjeissä ja syksyllä 2020 järjestetyssä seminaarissa. Nyt on aika tehdä asiasta päätös.

Muissa Pohjoismaissa viestintäalan ammattilaiset ovat organisoituneet yhteisen yhdistyksen alle. Suomessa on vedottu siihen, että julkishallinnossa viestintäalan työt poikkeavat niin paljon yritysviestinnästä, että ala tarvitsee oman yhdistyksen. Mutta poikkeaako julkisen alan viestintä nykyään niin paljon yritysviestinnästä? Kunnat ja valtiokin ovat perustaneet brändityöryhmiä. Valtioneuvosto palkkaa tubettajia ja toimii some-influencereiden kautta koronaviestinnässä.

Yhteistyötä JAT ja ProCom ovat jo tehneet Viestinnän ammattilaiset -tutkimuksen ja Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puitteissa. Liittyminen ProComiin ei tarkoita, että julkishallintoon liittyvät erityiset asiat, kuten esimerkiksi saavutettavuus ja julkisuusperiaate jäisivät paitsioon. Päinvastoin julkisen alan tiedottajat voivat keskittyä alan ominaispiirteisiin, mutta samalla hyötyä myös verkoston tuomasta laajasta osaamisesta niillä viestinnän aloilla, jotka ovat yhteisiä työnantajasta riippumatta. Procom 2900 jäsenellään tarjoaa paljon laajemman verkoston kuin JAT, johon vuoden 2020 lopussa kuului enää 359 jäsentä.

Mitä tapahtuu, jos JAT yhdistyksenä puretaan?

JAT on neuvotellut ProComin kanssa, että jattilaiset saavat joka tapauksessa ilmaisen jäsenyyden vuodelle 2021 toimintaan tutustumista varten. ProComin jäsentoiminta perustuu temaattisiin jaostoihin ja niiden välisiin verkostoihin. Julkisen alan viestijöille on lisäksi tulossa erillinen jaos, joka jatkaa JAT:in toimintaa sekä lisäpaikka ProComin hallituksessa. JAT:ilta jäävät varat käytetään tämän jaoksen ja JAT:in jäsenten eduksi.

Yhdistymispäätös voi tunnetasolla tuntua osalle JAT:in jäsenistä myös menetykseltä, mutta strategisesti kysymys on JATin toiminnan uudelleen organisoinnista. Myös koronakriisi on nostanut julkisen alan viestinnän arvoonsa. Saamme kaikki olla ylpeitä työstämme julkisen alan palveluksessa ja suunnata katsetta tulevaisuuteen! 

Hallituksen mielestä jattilaisten paras tulevaisuus on yhdistyä ProComiin, jolloin saamme ”ison toimiston” hoitamat hallinto-, talous-, jäsen- ja viestintä- ym. palvelut. Julkisen alan viestijät voivat keskittyä keskinäiseen verkottumiseen jaostojen kautta, ilman raskasta hallinnollista ja taloudellista byrokratiaa.  

Lue myös JAT:in puheenjohtajan Salli Hakalan ja ProComin puheenjohtajan Kaisa Lipposen yhteinen kannanotto: Yhdessä syntyy kirkkaampi identiteetti

Hallitus

Julkisen alan tiedottajat JAT ry
https://www.jat.fi/

Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat