Liity jäseneksi
Category

Muut

Home / Muut
"JAT
Muut, Uutiset

JAT palkitsi viestintäjohtajat Päivi Anttikosken ja Heini Moision

JATin kultaisen ansiomerkin saivat tänä vuonna valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski erityisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeusolojen viestinnän johtamisesta ja Lahden kaupungin viestintäjohtaja Heini Moisio kaupunkimarkkinoinnista ja Euroopan ympäristöpääkaupunkihankkeen viestinnästä.

Kultainen ansiomerkki on tunnustus erittäin merkittävästä julkisen alan viestinnän työstä.

Päivi Anttikoski on vakuuttavalla viestinnän ammattitaidolla johtanut koronakriisin viestintää

Anttikosken johdolla ministeriöiden viestintää ja jatkuvia ministereiden ja asiantuntijoiden tiedotustilaisuuksia on koordinoitu, johdettu ja vastattu näin kansalaisten ja median tiedontarpeisiin.

Päivi Anttikoski on luovasti kehittänyt yhdessä muiden kanssa koronaviestintää, jossa on otettu käyttöön niin sosiaalisen median vaikuttajat kuin kansalaisjärjestöt ja muu yhteiskunta. Jatkuva Suomi toimii –kampanja on osoitus, miten strategisella viestinnän suunnittelulla ja toteuttamisella voidaan antaa tukea kaikkien henkiseen kriisinkestävyyteen.

Anttikoski on toiminut vuodesta 2018 Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja. Sitä ennen hän on ollut Helsingin sanomien päätoimittaja 2014-2017 sekä MTV Uutisissa vuodesta 1998 lähtien eri tehtävissä, myös uutispäätoimittajana.

Koronaviestinnässä palkittavia julkisen alan viestijöitä olisi paljon. Tällä tunnustuksella JAT haluaa muistuttaa koko julkisen alan viestinnän merkityksestä myös yhteiskunnan häiriötilanteiden hoitamisessa.

Heini Moisio palkittiin kaupunkimarkkinoinnista ja aktiivisesta viestinnän äänitorvena toimimisesta

Lahdesta tuli Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 viestintäjohtaja Heini Moision sitkeällä ja pitkäkestoisella vaikuttamisella. Viestinnällä oli valtava merkitys Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden hakuprosessissa ja Lahden luovat ja voittoon johtaneet viestinnälliset ratkaisut toteutettiin Moision johdolla.

Heini Moisio on toiminut Lahden kaupungin viestintäyksikön johdossa kymmenisen vuotta. Sinä aikana pienestä viestintäyksiköstä on kasvatettu toimiva osaajien joukko ja vahvistettu viestinnän, kaupunkimarkkinoinnin ja mainetyön merkitystä ja ymmärrystä kaupunkiorganisaatiossa. Heini Moision johdolla Lahti on saanut mm. uuden brändin, vahvan visuaalisen ilmeen ja modernin ja palvelevan kaupungin verkkosivut ja viestintäkanavat. Moni yksittäinen kampanja on huomioitu myös kuntamarkkinoinnin kilpailussa. 

Moisiolla on tinkimätön tyyli ja hän ei epäröi ottaa kantaa. Hän on viestinnän puolestapuhuja ja rohkea äänitorvi. Vakuuttavana puhujana tunnettu Moisio jättää varmasti muistijäljen. Heini Moisio on JATin jäsen ja vaikuttanut laajasti myös suurten kuntien viestintäverkostossa aktiivisesti.

JATin kunniajäseniksi valittiin pitkäaikaiset puheenjohtajat ja aktiivit:
Päivi Kari ja Sari-Leena Lund

Yhdistyksen hallitus voi valita kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisen aktiivisesti mukana olleita tai yhdistyksen tavoitteita ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Päivi Kari on toiminut JATin hallituksessa 2006-2021, suurimman osan ajasta rahastonhoitajana sekä hallituksen puheenjohtajana 2013-2017. Päivi Kari on innokas julkisen alan viestijöiden puolestapuhuja. Hän on toiminut useissa julkisen alan organisaatioissa viestinnän eri tehtävissä, mm. Verohallinnossa, Kilpailuvirastossa, Suomen ympäristökeskuksessa ja nyt viimeiset vuodet maa- ja metsätalousministeriössä. Päivi Kari valittiin uudelleen JATin hallitukseen kaudeksi 2021-2023.

Sari-Leena Lund on toiminut JATin hallituksessa vuodesta 2015 lähtien ja puheenjohtajana 2017-2019, sekä varapuheenjohtajana 2019-2021. Sari-Leena Lund on vastannut lukuisten JATin viestintäpäivien järjestämisestä sekä Hyvinkään kaupungin kanssa, että sen jälkeen Helsingissä, Porissa, Jyväskylässä ja nyt viimeksi Lahden kaupungin kanssa koronavuonna webinaarina. Sari-Leena Lund on toteuttanut aktiivisesti myös JATin verkkosivujen uudistamista, toiminnan digitalisoitumista ja ollut aktiivinen JATin verkottuja sidosryhmien suuntaan.  Sari-Leena Lund on toiminut pitkään Hyvinkään kaupungin viestintäpäällikkönä ja vuodesta 2019 lähtien viestintäjohtajana Vakuutuskeskuksessa.

JATin hallitus 2021-2023

Puheenjohtaja: viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki, Verohallinto

Hallitus: Tommi Hatinen, Pia-Maria Jokipii, Päivi Kari, Anna Lind, Kaisa Pitkänen, Kirsi Storckovius, Satu-Mari Tolonen, Helena Torkko, Tytti Tyrväinen ja Leena Vähäkylä.
Varajäsenet: Helena Berg, Anna Groth

Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat