Liity jäseneksi
Category

Uutiset

Home / Uutiset
"JAT
Muut, Uutiset

JAT palkitsi viestintäjohtajat Päivi Anttikosken ja Heini Moision

JATin kultaisen ansiomerkin saivat tänä vuonna valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski erityisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeusolojen viestinnän johtamisesta ja Lahden kaupungin viestintäjohtaja Heini Moisio kaupunkimarkkinoinnista ja Euroopan ympäristöpääkaupunkihankkeen viestinnästä.

Kultainen ansiomerkki on tunnustus erittäin merkittävästä julkisen alan viestinnän työstä.

Päivi Anttikoski on vakuuttavalla viestinnän ammattitaidolla johtanut koronakriisin viestintää

Anttikosken johdolla ministeriöiden viestintää ja jatkuvia ministereiden ja asiantuntijoiden tiedotustilaisuuksia on koordinoitu, johdettu ja vastattu näin kansalaisten ja median tiedontarpeisiin.

Päivi Anttikoski on luovasti kehittänyt yhdessä muiden kanssa koronaviestintää, jossa on otettu käyttöön niin sosiaalisen median vaikuttajat kuin kansalaisjärjestöt ja muu yhteiskunta. Jatkuva Suomi toimii –kampanja on osoitus, miten strategisella viestinnän suunnittelulla ja toteuttamisella voidaan antaa tukea kaikkien henkiseen kriisinkestävyyteen.

Anttikoski on toiminut vuodesta 2018 Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja. Sitä ennen hän on ollut Helsingin sanomien päätoimittaja 2014-2017 sekä MTV Uutisissa vuodesta 1998 lähtien eri tehtävissä, myös uutispäätoimittajana.

Koronaviestinnässä palkittavia julkisen alan viestijöitä olisi paljon. Tällä tunnustuksella JAT haluaa muistuttaa koko julkisen alan viestinnän merkityksestä myös yhteiskunnan häiriötilanteiden hoitamisessa.

Heini Moisio palkittiin kaupunkimarkkinoinnista ja aktiivisesta viestinnän äänitorvena toimimisesta

Lahdesta tuli Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 viestintäjohtaja Heini Moision sitkeällä ja pitkäkestoisella vaikuttamisella. Viestinnällä oli valtava merkitys Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden hakuprosessissa ja Lahden luovat ja voittoon johtaneet viestinnälliset ratkaisut toteutettiin Moision johdolla.

Heini Moisio on toiminut Lahden kaupungin viestintäyksikön johdossa kymmenisen vuotta. Sinä aikana pienestä viestintäyksiköstä on kasvatettu toimiva osaajien joukko ja vahvistettu viestinnän, kaupunkimarkkinoinnin ja mainetyön merkitystä ja ymmärrystä kaupunkiorganisaatiossa. Heini Moision johdolla Lahti on saanut mm. uuden brändin, vahvan visuaalisen ilmeen ja modernin ja palvelevan kaupungin verkkosivut ja viestintäkanavat. Moni yksittäinen kampanja on huomioitu myös kuntamarkkinoinnin kilpailussa. 

Moisiolla on tinkimätön tyyli ja hän ei epäröi ottaa kantaa. Hän on viestinnän puolestapuhuja ja rohkea äänitorvi. Vakuuttavana puhujana tunnettu Moisio jättää varmasti muistijäljen. Heini Moisio on JATin jäsen ja vaikuttanut laajasti myös suurten kuntien viestintäverkostossa aktiivisesti.

JATin kunniajäseniksi valittiin pitkäaikaiset puheenjohtajat ja aktiivit:
Päivi Kari ja Sari-Leena Lund

Yhdistyksen hallitus voi valita kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisen aktiivisesti mukana olleita tai yhdistyksen tavoitteita ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Päivi Kari on toiminut JATin hallituksessa 2006-2021, suurimman osan ajasta rahastonhoitajana sekä hallituksen puheenjohtajana 2013-2017. Päivi Kari on innokas julkisen alan viestijöiden puolestapuhuja. Hän on toiminut useissa julkisen alan organisaatioissa viestinnän eri tehtävissä, mm. Verohallinnossa, Kilpailuvirastossa, Suomen ympäristökeskuksessa ja nyt viimeiset vuodet maa- ja metsätalousministeriössä. Päivi Kari valittiin uudelleen JATin hallitukseen kaudeksi 2021-2023.

Sari-Leena Lund on toiminut JATin hallituksessa vuodesta 2015 lähtien ja puheenjohtajana 2017-2019, sekä varapuheenjohtajana 2019-2021. Sari-Leena Lund on vastannut lukuisten JATin viestintäpäivien järjestämisestä sekä Hyvinkään kaupungin kanssa, että sen jälkeen Helsingissä, Porissa, Jyväskylässä ja nyt viimeksi Lahden kaupungin kanssa koronavuonna webinaarina. Sari-Leena Lund on toteuttanut aktiivisesti myös JATin verkkosivujen uudistamista, toiminnan digitalisoitumista ja ollut aktiivinen JATin verkottuja sidosryhmien suuntaan.  Sari-Leena Lund on toiminut pitkään Hyvinkään kaupungin viestintäpäällikkönä ja vuodesta 2019 lähtien viestintäjohtajana Vakuutuskeskuksessa.

JATin hallitus 2021-2023

Puheenjohtaja: viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki, Verohallinto

Hallitus: Tommi Hatinen, Pia-Maria Jokipii, Päivi Kari, Anna Lind, Kaisa Pitkänen, Kirsi Storckovius, Satu-Mari Tolonen, Helena Torkko, Tytti Tyrväinen ja Leena Vähäkylä.
Varajäsenet: Helena Berg, Anna Groth

"JAT
Uutiset

Yhdistyvätkö Julkisen alan tiedottajat ProComiin?

                                                                           TIEDOTE 21.01.2021

Osallistu ja vaikuta – JAT ry:n ylimääräinen, kaikille jäsenille tarkoitettu yhdistyksen kokous torstaina 28.1.2021 klo 16–18. Koronan vuoksi kokous järjestetään etäyhteyksillä. Kokouksen fyysinen paikka (maks. 10 henkeä): Helsingin yliopisto (Athena), Siltavuorenpenger 3 A, kokoushuone 249, Helsinki. Ilmoita puheenjohtaja Salli Hakalalle (salli.hakala@helsinki.fi), jos olet tulossa paikan päälle.

Ilmoittautumista yhdistyksen kokoukseen on jatkettu ti 26.1. saakka.
Ilmoittaudu tästä

Katso tästä 28.1. kokouksen asialista.

Päätettävänä ja äänestettävänä asiana on JAT:in ja ProComin yhdistyminen, mikä tarkoittaa JAT ryn purkamista itsenäisenä yhdistyksenä. JAT:in sääntöjen mukaan yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Toinen mahdollisista päätöskokouksista on 18.3.2021 vuosikokous. JAT:in ja ProComin hallitukset ovat sopineet, että jos yhdistykset yhdistyvät, JAT ry puretaan 31.5.2021 mennessä. 

Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse linkki kokoukseen osallistumista varten ja mahdolliset kokouksen äänestyslinkit. Osallistumisoikeus on kaikilla JAT ry:n jäsenrekisterissä olevilla jäsenillä. Äänioikeus edellyttää lisäksi kokoukseen osallistumista.

Taustaa yhdistymisehdotukselle

Julkisen alan tiedottajat JAT ry ja ProCom ry ovat neuvotelleet lokakuusta 2018 alkaen toimintojensa yhdistämisestä. JAT:in jäsenmäärä on vähentynyt vuosittain viimeisen noin 10 vuoden aikana merkittävästi ja jäsenten keski-ikä on suhteellisen korkea. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoremmat sukupolvet eivät sitoudu yhdistystoimintaan, vaan enemmän hetkellisiin tapahtumiin ja itselle tärkeisiin ja notkeisiin verkostoihin.

JAT:in jäsenmaksu on aina ollut alhainen, se on perustunut jäsenten ja erityisesti hallituksen aktiiviseen vapaaehtoistyöhön. Viestintäala on kuitenkin muuttunut hektiseksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Hallituksen jäsenet ovat kokeneet yhdistyksen toiminnan pyörittämisen kuormittavaksi, ja helmikuussa 2020 jäsenille tehdyn kyselyn mukaan kiinnostusta luottamustehtäviin ei pahemmin ole. Samaisessa kyselyssä nousi esiin myös selkeä kannatus JAT:in ja ProComin yhdistymiselle. Yhdistymisneuvotteluja onkin jatkettu koronavuoden aikana, ja neuvotteluista on informoitu jäseniä uutiskirjeissä ja syksyllä 2020 järjestetyssä seminaarissa. Nyt on aika tehdä asiasta päätös.

Muissa Pohjoismaissa viestintäalan ammattilaiset ovat organisoituneet yhteisen yhdistyksen alle. Suomessa on vedottu siihen, että julkishallinnossa viestintäalan työt poikkeavat niin paljon yritysviestinnästä, että ala tarvitsee oman yhdistyksen. Mutta poikkeaako julkisen alan viestintä nykyään niin paljon yritysviestinnästä? Kunnat ja valtiokin ovat perustaneet brändityöryhmiä. Valtioneuvosto palkkaa tubettajia ja toimii some-influencereiden kautta koronaviestinnässä.

Yhteistyötä JAT ja ProCom ovat jo tehneet Viestinnän ammattilaiset -tutkimuksen ja Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puitteissa. Liittyminen ProComiin ei tarkoita, että julkishallintoon liittyvät erityiset asiat, kuten esimerkiksi saavutettavuus ja julkisuusperiaate jäisivät paitsioon. Päinvastoin julkisen alan tiedottajat voivat keskittyä alan ominaispiirteisiin, mutta samalla hyötyä myös verkoston tuomasta laajasta osaamisesta niillä viestinnän aloilla, jotka ovat yhteisiä työnantajasta riippumatta. Procom 2900 jäsenellään tarjoaa paljon laajemman verkoston kuin JAT, johon vuoden 2020 lopussa kuului enää 359 jäsentä.

Mitä tapahtuu, jos JAT yhdistyksenä puretaan?

JAT on neuvotellut ProComin kanssa, että jattilaiset saavat joka tapauksessa ilmaisen jäsenyyden vuodelle 2021 toimintaan tutustumista varten. ProComin jäsentoiminta perustuu temaattisiin jaostoihin ja niiden välisiin verkostoihin. Julkisen alan viestijöille on lisäksi tulossa erillinen jaos, joka jatkaa JAT:in toimintaa sekä lisäpaikka ProComin hallituksessa. JAT:ilta jäävät varat käytetään tämän jaoksen ja JAT:in jäsenten eduksi.

Yhdistymispäätös voi tunnetasolla tuntua osalle JAT:in jäsenistä myös menetykseltä, mutta strategisesti kysymys on JATin toiminnan uudelleen organisoinnista. Myös koronakriisi on nostanut julkisen alan viestinnän arvoonsa. Saamme kaikki olla ylpeitä työstämme julkisen alan palveluksessa ja suunnata katsetta tulevaisuuteen! 

Hallituksen mielestä jattilaisten paras tulevaisuus on yhdistyä ProComiin, jolloin saamme ”ison toimiston” hoitamat hallinto-, talous-, jäsen- ja viestintä- ym. palvelut. Julkisen alan viestijät voivat keskittyä keskinäiseen verkottumiseen jaostojen kautta, ilman raskasta hallinnollista ja taloudellista byrokratiaa.  

Lue myös JAT:in puheenjohtajan Salli Hakalan ja ProComin puheenjohtajan Kaisa Lipposen yhteinen kannanotto: Yhdessä syntyy kirkkaampi identiteetti

Hallitus

Julkisen alan tiedottajat JAT ry
https://www.jat.fi/

1 2 3
Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat