Liity jäseneksi
Category

Uutiset

Home / Uutiset
""/
Uutiset

JATin jäsenten siirtyminen ProComiin keväällä 2021 – Q & A

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 22.11.2020 yhdistymisneuvotteluiden käynnistämisestä ProComin kanssa. ProComin vuosikokouksessa 25.11.2020 hyväksyttiin JAT ry:n ehdotus jäsentensä siirtymisestä ProComiin vuoden 2021 aikana. Yhdistyminen edellyttää JAT ry:n kahden kokouksen vähintään 3/4:n enemmistöpäätöstä 31.5.2021 mennessä. JAT ry:n ylimääräinen kokous on 28.1.2021 klo 16-18 ja JAT ry:n vuosikokous on 18.3.2021. Jos JAT ry päättää purkaa yhdistyksensä ja suosittelee jäsenten siirtymistä ProComiin, JATin jäsenet saavat jäsenyyden vuodelle 2021 ilman liittymis- ja jäsenmaksua, jos yhdistyksen kokouksessa asiasta päätetään JAT ry:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tässä on yleisiä kysymyksiä ja vastauksia asiaan liittyen.

Olen jo ProComin jäsen, mutta myös JAT ry:n jäsen. Pitääkö minun maksaa jäsenlaskuni ProComille 2021 vuoden alussa?

Jäsenlaskut lähetetään kaikille ProComin jäsenille tammikuussa 2021. Jos olet JAT ry:n jäsen, voit laittaa maksun odottamaan JAT ry:n ylimääräisen kokouksen päätöstä. Mikäli se on myönteinen ja prosessi etenee vuosikokoukseen ja sekin on myönteinen, sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksuasi vuonna 2021. Mikäli JAT ry ei hyväksy yhdistyksenä purkamista, suosittelemme, että maksat jäsenmaksuksi 31.5. mennessä, jotta sinua ei poisteta rekisteristä.

En ole aiemmin ollut ProComin jäsen. Miksi JATin jäsenten kannattaisi liittyä ProComiin?

ProCom tarjoaa viestintäalan ammattilaisille vuorovaikutusfoorumin, jonka jäsenet pääsevät vaikuttamaan alan kehitykseen ja toimintamalleihin Suomessa.

ProCom on Suomen suurin viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäseninä on noin 3 000 viestinnän parissa työskentelevää ammattilaista – asiantuntijoita, viestintäpäälliköitä, viestintäjohtajia, viestintäalan yrittäjiä ja konsultteja, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla, julkishallinnossa ja järjestöissä.

ProCom ry:n hallitus on iloinen mahdollisuudesta vahvistaa viestinnän ammattilaisia entisestään tuomalla JAT ry:n jäsenet yhteiseen, entistä vahvempaan ja vaikutusvaltaisempaan liittoon tarjoamalla heille ProComin laajat palvelut, mikäli JAT ry kahdessa yhdistyksen kokouksessa hyväksyy suunnitelmansa.

ProComin jäseneduista voit lukea lisää täältä.

ProCom järjestää jäsenilleen vuosittain noin 40 maksutonta jäsentilaisuutta. Lisäksi jäsenet saavat ProComin maksulliset koulutukset ja tapahtumat aina edullisempaan jäsenetuhintaan. Kaikki ProComin tulevat tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Miten julkisen alan viestijät huomioidaan ProComissa mahdollisen yhdistymisen jälkeen?

JAT ry:n ja ProComin suunnitelmiin kuuluu oman jaoksen perustaminen julkisen alan viestijöille.

ProComissa toimii vuosittain noin kymmenen eri viestinnälliseen teemaan tai maantieteelliselle alueelle keskittyvää jaosta. ProComin jaostoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avointa ainoastaan ProComin jäsenille. Jaokset keskustelevat, jakavat tietoa sekä järjestävät tapahtumia ja vierailuja oman erityisalueensa puitteissa.

Mikäli JAT ry purkaa yhdistyksensä 31.5.2021 mennessä ja sen jäseniä siirtyy ProComiin, ProCom ry järjestää ylimääräisen yhdistyksen kokouksen, jossa voidaan valita yksi jäsen ProComin hallitukseen. Tämä henkilö voi olla JATin kevään 2021 puheenjohtaja tai julkisen alan viestijöiden perustettavan jaoksen puheenjohtaja. Jaosten puheenjohtajat valitaan kunkin jaoksen sisällä.

Luonnollisesti ProComin jäsentilaisuuksissa, koulutuksissa ja muissa palveluissa huomioidaan jatkossakin julkisen alan viestijöiden erilaiset taustat ja tarpeet.

Mitä ProComiin liittyminen maksaa?

ProComin vuosikokous on 25.11.2020 hyväksynyt JAT ry:n ehdotuksen, jonka mukaan JAT:in jäsenet voivat liittyä ProComin jäseniksi ilman 30 euron liittymismaksua tai jäsenmaksua (normaalisti 120 euroa/vuosi) siirtymävuodelta 2021. He saavat kaikki ProCom ry:n jäsenten edut ja oikeudet järjestöön liittymisestään alkaen, järjestön nykyisen käytännön mukaisesti, mikäli JAT ry purkaa oman yhdistyksensä 31.5.2021 mennessä.

Mitä, jos olen jo sekä ProComin että JATin jäsen?

Maksuton jäsenyys vuodelle 2021 koskee myös sellaisia JATin jäseniä, jotka ovat kuuluneet ProComiin myös vuonna 2020 ennen yhdistymisprosessin käynnistymistä.

Miten JATin mahdollinen yhdistyminen ProComiin etenee?

Neuvotteluja kahden yhdistyksen toimintojen yhdistämisestä on käyty vuoden 2018 lopulta saakka. Erilaisia informaatio- ja keskustelutilaisuuksia on järjestetty sekä molempien yhdistysten hallitusten että jäsenkuntien kanssa. Tämä työ jatkuu keväälle 2021.

ProCom ry on nimittänyt erillisen työryhmän suunnittelua varten. Tämä ryhmä on ensisijainen neuvotteluosapuoli yhteistyössä JAT:n suuntaan. Ryhmä on perustettu myös siksi, että yhdistysten toimintakulttuurit ovat olleet erilaiset. ProComin työryhmään kuuluvat puheenjohtaja Kaisa Lipponen, varapuheenjohtaja Veera Heinonen, jäsen Kia Haring, toimitusjohtaja Elina Melgin ja jäsentoiminnan ja -palveluiden päällikkö Eveliina Linna. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa muutos mahdollisimman hyvin, jotta kaikki jäsenet ovat tyytyväisiä.

Miksi sain ProComin jäsenmaksulaskun vuodelle 2021?

ProComin jäsenmaksulaskutus vuodelle 2021 tapahtuu alkuvuodesta. JAT ry:n päätös mahdollisesta yhdistymisestä ProComiin tulee voimaan vasta tämä jälkeen, toukokuun lopussa 2021. JAT ry:hyn kuuluvat ProComin jäsenet voivat jättää saamansa laskun toistaiseksi maksamatta. Yhdistymisen toteutuessa mahdollisesti vahingossa maksetut jäsenmaksut hyvitetään. 

Mihin JATin toiminnasta säästyneet varat käytetään?

JATin purkautuessa itsenäisenä yhdistyksenä 31.5.2021 mennessä JATin varat siirtyvät ProComille JATin nykyisten jäsenten hyväksi mikäli yhdistyksen kokouksessa asiasta päätetään JAT ry:n hallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden 2020 jäsenmaksunsa maksaneet voivat liittyä ProComin jäseniksi ilman 30 euron liittymismaksua tai jäsenmaksua (normaalisti 120 euroa/vuosi) siirtymävuodelta 2021. He saavat kaikki ProCom ry:n jäsenten edut ja oikeudet järjestöön heti liittymisestään alkaen, järjestön nykyisen käytännön mukaisesti.

Miksi JAT ry pitää purkaa, eikö yhdistystä voida säilyttää varalta pöytälaatikossa, vaikka toiminta siirtyisi ProComin jaostoon?

JATin hallitus on miettinyt erilaisia ratkaisuja, miten turvata parhaiten julkisen alan viestinnän verkottuminen ja täyttää JATin sääntöjen mukainen toiminta. JATin hallitus näkee julkisen alan viestinnän ammattilaisten tulevaisuuden parempana osana muita viestinnän ammattilaisia ProComissa. Vapaaehtoisia on ollut vaikea saada riittävästi sitoutumaan toiminnan pyörittämiseen. Saamme ison toimiston hallinto- ja viestintäpalvelut jäsenille.

Yhdistymispäätös voi tunnetasolla tuntua osalle JATin jäsenistä myös menetykseltä, mutta strategisesti kysymys on JATin toiminnan uudelleen organisoinnista. Mikäli JATin yhdistyksen kokoukset päättävät yhdistymisestä, JAT täytyy yhdistyksenä purkaa, eikä sille valita uutta hallitusta enää varsinaisessa vuosikokouksessa maaliskuussa. Sen sijaan nimetään toimijat JATin nykyisestä hallituksesta viemään purkaminen päätökseen 31.5.2021 mennessä yhdistyslain mukaisesti.  JATin jäsenille suositetaan vahvasti liittymistä ProComiin ja perustettavaan julkisen alan viestijöiden jaostoon. ProCom on sitoutunut joustavaan yhdistymiseen, tarjoamaan JATin jäsenille liittymisen heti ja kaikki toimiston palvelut.  ProCom toivottaa kaikki JATin nykyiset jäsenet ilolla toimimaan julkisen alan viestijöiden jaostossa ja muussa ProComin toiminnassa.

JATin kevään 2021 vuosikokouksessa valittu henkilö tai julkisen alan viestijöiden perustettavan jaoksen puheenjohtaja nimetään ProComin hallitukseen. Jaosten puheenjohtajat valitaan kunkin jaoksen sisällä.

Mitä JATin arkistolle tapahtuu?

Julkisen alan viestijät voivat olla ylpeitä JATin historiasta. JATin arkisto järjestetään ja siirretään Kansallisarkistoon tutkijoita ja muita kiinnostuneita varten. JATin hallitus on nimennyt työryhmän hoitamaan arkiston talteen. Vanhempi osa arkistosta on vain paperisena, mutta viimeiset vuodet ovat keskeisiltä osin myös digitaalisena ja tallennetaan Kansallisarkiston järjestelmään asianmukaisesti. Tulevaisuudessa julkisen alan viestijät ovat osa ProComin arkistoa.

"JAT
Uutiset

Korona sävytti Viestintäpäivät – Ähky jatkuu, Toivo siintää tulevaisuudessa

Olipa kerran JATin viestintäpäivät 12.-13.3. ja niiden korona-jatkot. Huh! Jyväskylässä oli koolla yli 50 jattilaista. Olímme varautuneet: käsidesit, etäisyydet, Emme kättele, emmekä halaa – saa sentään hymyillä -laput ja videoyhteydet ym. Vähällä oli, ettei päiviä peruttu. Arvioimme riskin, ja varoitimme osallistujia, että epidemia-alueilta ei siinä vaiheessa saanut enää tulla paikan päälle. Se oli viimeinen julkinen iso kokoontuminen meille kaikille. Samalla hieno vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakamishetki tauoilla.

12.3. Viestintäpäivien ensimmäisenä päivänä saimme kuulla maan hallituksen ensimmäiset rajoitukset: kaikki yli 500 hengen kokoontumiset toukokuun loppuun mennessä kielletty. Viimeistään tuosta hetkestä alkaen monen osallistujan piti seurata organisaationsa Intraa, viestejä ja somea. Vain pari kuntien viestintäpäällikköä joutui jo ensimmäisenä päivänä lähtemään asemapaikalleen. Päivien esitykset ovat verkossa JATin sivuilla Viestintäpäivien ohjelman kohdalla.

JAT Viestintäpäivät 2020
Petteri Kivimäki, valokuvaaja/ photographer. T:mi Kamera-Petteri
"JAT
Uutiset

JATin kultainen ansiomerkki Nilla Hietamäelle Veron some-tiimistä, kunniajäseniksi Helinä Mäenpää ja Hannu Waher

JATin kultaisen ansiomerkin sai tänä vuonna Nilla Hietamäki, joka on tuonut henkilöverotuksen viestintäpäällikkönä viestittävät aiheet some-työhön. Henkilöasiakkaille digitaaliset palvelut avautuivat OmaVerossa. Kun kohteena on 5,5 miljoonaa suomalaista, viestintä on lievästi kuvattuna haastava tehtävä. Palkansaajat, yrittäjät, yritystä perustavat, freelancerit, maataloudenharjoittajat, opiskelijat, eläkeläiset, eläkkeelle jäävät, ulkomaalaiset jne. ovat erilaisia kohderyhmiä, joille OmaVero yksi yhteinen palvelu.

Nilla Hietamäen inspiroimana Veron some-tiimi kehitti yhdessä luovia ratkaisuja, huumorin voimalla. Julkista kiitosta tuli erityisesti verokuiskaajasta (#verokuiskaaja) ja Me Korhoset –perheen hahmoista, jonka Vero toteutti yhdessä Kelan kanssa. Nilla Hietamäki korostaa ottaessaan palkintoa vastaa, että koko tiimi sen ansaitsee.

– Esimiehenä ja tiiminvetäjänä olen tuonut sometiimille tavoitteet, mahdollistanut heille onnistumisen, raivannut esteitä, kannustanut ja sparrannut, sanoo viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki, joka on myös JATin aktiivinen jäsen.

Verohallinnon viestinnässä on ollut käytössä koko pakki: Vero.fi, Uutiskirjeet, Webinaarit, Videot, Blogi, Media, Sidosryhmät sekä kaikissa näissä some. Verkkosivujen kävijäluvut reilusti tuplaantuneet viidessä vuodessa lähelle 25 miljoonaa. Samalla verokuiskaaja ASRM kuiskaa kahisevaa, joka kotiin jaettua paperiesitettä.

Lisäksi JATin hallitus nimesi kaksi kunniajäsentä: Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää. Perusteluina aktiivisuus JATin toiminnassa, erityisesti Viestintäpäivien kutsuminen Jyväskylään kolme kertaa, ja kaupungin viestintäihmisten lähettäminen aina JATIn viestintäpäiville. Tälläkin kertaa Helinä Mäenpään panos päivien onnistumiselle oli ratkaisevaa. Lämpimät kiitokset Jyväskylän tiimille! Samoin kunniajäseneksi nimettiin JATin hallituksen pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen viestintäasiantuntija Hannu Waher Turun kaupungin viestinnästä.

Kuva: Petteri Kivimäki, valokuvaaja/ photographer. T:mi Kamera-Petteri
"JAT
Uutiset

Maakuvatyön avainsanat – strategisuus, yhteistyö, rohkeus ja luottamus

JAT:n kultainen ansiomerkki myönnettiin Meira Papille 8.10.2019.

Kultainen ansiomerkki luovutettiin 8.10. viestintäseminaarissa asiantuntija Meira Papille ulkoministeriön maakuvayksiköstä. Perusteluna oli erinomaisesti hoidettu suurvaltajohtajien tapaaminen Helsingissä myös viestintätapahtumana ja promootiona. Kahdessa viikossa toteutettu Putinin ja Trumpin vierailu, #HELSINKI2018 maksoi UM:lle 1.1 miljoonaa euroa. Tuloksena mm. 350 000 media-artikkelia, joiden laskennallinen brändiarvo oli peräti 3,2 miljardia euroa Meltwater –toimiston arvioinnin mukaan.

Meira Pappi kuvasi kiitospuheenvuorossaan, miten valmis maakuvatyön strategia auttoi nopeasti pääsemään liikkeelle. Maakuvatyön strategisuus tarkoittaa, että kaikessa toiminnassa noudatettiin valmista strategiaa. Se auttoi nopeassa liikkeellelähdössä. Ei voitu keksiä mitään uutta. Yhteistyö oli toinen avainsana Finland Promotion Board –verkoston ja muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumaan kytkeytyivät turvallisuusorganisaatiot, presidentin kanslia, Helsinki Marketing ja muut toimijat. Meira Pappi istui maakuvatyön näkökulmasta pari kertaa päivää koostuvassa johtoryhmässä. Hän korosti, että ei yksi ihminen eikä edes UM voi yksin ottaa kunniaa, vaikka heille lankesikin päävastuu tapahtuman organisoinnista.

Kolmas avainsana maakuvatyössä on rohkeus. Meira Pappi muistutti, että vaikka ulkoministeriö on moniin muihin organisaatioihin verrattuna suhteellisen hierarkkinen ja jäykkä, nopea aikataulu pakotti toimimaan notkeasti ja rohkeasti. Tapahtuman järjestäminen edellytti rohkeita tekoja ja pikajärjestelyjä digitaalisten kulkulupakorttien, mobiilisovellusten ja tabien hankinnassa. Piti uskaltaa varata kallis Finlandia-talo, tilata suomalaiset saunat pihalle toimittajille jne. Somessa iloa ja väriä toivat herneet ja mansikat, joita useilla kieliä puhuvat torimyyjät jakoivat toimittajille. Toimittajat ympäri maailmaa palkitsivat jalkapallon mm-kisastudion järjestämisestä toimittajille lukuisilla positiivisilla artikkeleilla ja twiiteillä. Meira Pappi korosti, että näistä strategisista tavoitteista syntyi neljäs toiminnan painopiste: luottamus. Kun oli vain kaksi viikkoa aikaa, ei ollut aikaa mikromanagerointiin. Piti luottaa, että jokainen hoitaa vastuunsa. Myös kansainväliset toimittajat palauttivat vapaaehtoisesti heille annetut tabit.

Positiivinen maakuva syntyy pienistä ja kekseliäistä ideoista, joilla promotaan Suomea. Ansiomerkin luovutus ja Meira Papin puhe on katsottavissa seminaarin videotallenteesta.

"JAT
Uutiset

Tutustu JATin hallitukseen

JAT ry:n uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa Porissa 

Uusi puheenjohtaja on Salli Hakala

2214

Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 21.3. Hallituskausi on kaksi vuotta ja vuosikokouksessa JATille valittiin puheenjohtaja ja jäsenet (10+2). Hallituksen muut erityisvastuut jaetaan järjestäytymiskokouksessa huhtikuussa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa arki-iltaisin suunnittelemaan ja toteuttamaan JATin toimintaa. 

Hallitus sai viisi uutta tulokasta (U) ja seitsemän konkaria jatkaa.
Hallituksen kokoonpano kaudella 2019–2020:
Puheenjohtaja: Salli Hakala
Varsinaiset hallituksen jäsenet:
Aino-Marja Kontio (U)
Erja Lohikoski (U)
Maisa Hopeakunnas (U)
Mervi Laitinen (U)
Karin Metsäpelto (U)
Mirkka Ruohonen
Virpi Pakkala
Tiina Hakala
Sari-Leena Lund
Helena Torkko
Varajäsenet: Päivi Kari ja Anna-Leea Hyry 

Kiitos edellisen kauden puheenjohtaja Sari-Leena Lund ja hallitus hienosta työstä viimeisten parin vuoden aikana!

"JAT
Uutiset

Viestintäpäivien materiaalit

Kiitos Viestintäpäivien osallistujille ja esiintyjille! 

JATin Viestintäpäiviä vietettiin 21.-22.3.2019 Porissa teemalla ”Viestijän muotokuva”. Tapahtumassa pohdittiin laajasti visuaalisuuden, palvelumuotoilun sekä työelämän murroksen vaatimuksia ja ilonaiheita, välillä huumoriakin, jotta ei oteta kaikkea niin vakavasti!

Yhtä tärkeää oli verkostoitua viestintäkollegojen kanssa. Viestintäpäivien yhteydessä valittiin JATille myös uusi hallitus

Viestintäpäivien esitykset

Viestintäpäivien koko ohjelma. Täydennämme puuttuvat materiaalit huhtikuun alussa.  

"JAT
Uutiset

Vuosikokous ja tule mukaan JATin hallitukseen!

Vuosikokous on Porissa 21.3. Tervetuloa!

hallitus verkkosivuille
Hallituksessa olet eturintamassa kuulemassa viestinnän uusista tuulista

Hallitus valitaan vuosikokouksessa Viestintäpäivien 21.-22.3.yhteydessä. JATille valitaan kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen (10+2). Tule mukaan suunnittelemaan ja kehittämään JATin toimintaa itsesi näköiseksi ja samalla niin, että siitä iloitsevat ja hyötyvät myös sadat muut julkisen viestinnän ammattilaiset eri puolilla Suomea!

Hallituksessa pääset verkostoitumaan laajasti eri organisaatioissa toimivien viestijöiden kanssa. Samalla saat ansioluetteloosi maininnan luottamustehtävästä.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa arki-iltaisin ja kokouksiin voi osallistua myös etänä. Kiinnostuksesi voit osoittaa helposti laittamalla Viestintäpäivien ilmoittautumislomakkeella rastin oikeaan ruutuun. Jos et pääse Poriin mukaan, kerro kiinnostuksestasi etukäteen osoitteella hallitus@jat.fi, niin otamme sinuun yhteyttä ennen vuosikokousta.

Olet tervetullut joukkoomme!

Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry:n sääntömääräinen vuosikokous 21.3.2019

Aika: torstai 21.3.2019 klo 15.45 –
Paikka: Porin kaupungintalo, Hallituskatu 12, 28100 Pori

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokousvirkailijoiden valinta:
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– kaksi ääntenlaskijaa

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Toimintakertomus vuodelta 2018

6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2018

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

9. Jäsenmaksu vuodelle 2019

10. Talousarvio vuodelle 2019

11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2019–2021

12. Varsinaisten (10) ja kahden varajäsenen valinta yhdistyksen hallitukseen kaudelle
2019–2021

13. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta

14. Muut esille tulevat asiat

– mm. keskustelu mahdollisesta yhteistyön tiivistämisestä ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n ja JAT ry:n välillä

15. Kokouksen päättäminen

1 2 3
Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat