Liity jäseneksi

Hallitus 

JAT ry:n toimintaa johtaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on puheenjohtaja, kymmenen jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimihenkilöt 2021 – 2023

Puheenjohtaja Nilla Hietamäki

Puheenjohtaja  
Nilla Hietamäki 

viestintäpäällikkö, Verohallinto
@NillaHietamaki

Innostun muutosviestinnästä ja uusista viestintäkeinoista. Uskon vastaanottajalähtöiseen viestintään, jossa on tärkeää herättää kiinnostus ja tunnereaktio. Me julkisalan viestijät teemme vastuullista työtä viestiessämme kansalaisille ja yrityksille.

 

Varapuheenjohtaja
Helena Torkko 

erityisasiantuntija, kotouttamisen osaamiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö 
@HelenaTorkko

Julkisen alan viestinnässä minulle tärkeää on työn merkityksellisyys, kohderyhmän kuuntelu ja selkeä kieli. Sekä työssäni että JATissa voin osaamisen kehittämisen kautta, viestinnän keinoin tukea ammattilaisten työtä ja siten olla mukana tuottamassa parasta viestintää ja palvelua kansalaisille. Vapaalla minua liikuttaa museot, musikaalit ja baletti.

 

Sihteeri
Kirsi Storckovius

markkinointipäällikkö, Turun kaupunki
@KStorckovius

Vastaan työssäni vapaa-ajan palveluiden kokonaisuudesta. Minua kiinnostavat eri kohderyhmien tavoittaminen ja sosiaalinen markkinointi. Harrastan lausuntaa, avantouintia ja liikuntaa. Rakkaudesta Turkuun, sen historiaan ja kulttuuriin, opiskelen työn ohessa matkailuoppaaksi.

Rahastonhoitaja
Päivi Kari

viestintäasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
@PHKari

Jo neljännesvuosisata alalla, enkä vieläkään malta lopettaa. Viestintää tarvitaan sekä vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa että julkisen hallinnon sisäiseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Avoimuus ja läpinäkyvyys on demokratian perusedellytys.

Muut hallituksen jäsenet 2021 – 2023

Tommi Hatinen 

viestintäasiantuntija, valtiovarainministeriö
@ivcaroud

Liityin mukaan JATin toimintaan, koska julkisen sektorin viestintä tarvitsee monenlaisia osaajia ja uudenlaisia urapolkuja. Me jattilaiset voimme innostaa uusia kykyjä viestinnän pariin ja ammentaa jäsenistömme kokemuksista paremman viranomaisviestinnän hyväksi.

Pia-Maria Jokipii

viestintäasiantuntija, Ruokavirasto
@PiaMariaJ

Sydäntäni lähellä on selkeä viestintä. Innostun erityisesti viestinnän kehittämisestä ja yhdessä tekemisestä. Verkostoissa on voimaa! Julkisen alan viestijänä inspiroidun avoimesta, vuorovaikutteisesta, ymmärrettävästä ja luotettavasta viestinnästä.

Anna Lind

ylitarkastaja, Poliisihallitus 
@AnnisLind

Julkisen alan viestijöillä on osaamista, jota yksityisellä sektorilla harvoin syntyy. Meillä on annettavaa niin kansalaisille kuin viestinnän toimijoille. Kehitän viestintää poliisissa sekä opiskelen Haaga-Helian Communication Management -ohjelmassa. Rentoudun puutarhassa ja merikajakissa.

Kaisa Pitkänen

viestintäsuunnittelija, Valtiokonttori
@kaisa_pitkanen

Julkisen alan viestijänä pääsen vaikuttamaan asioihin ja kertomaan vaikeista tai ainakin vaikeaselkoisista asioista ihmisille mahdollisimman ymmärrettävästi. Saan tehdä työtä, jolla on merkitystä. Vaikka siistiä sisäduunia teenkin.

 

Satu-Mari Tolonen

viestinnän kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
@satutwiittaa

Olen kotiutunut muutaman ammatillisen mutkan kautta viestijäksi julkiselle puolelle. Viestintäalalla minua kiehtoo se, että koko ajan saan oppia uutta ja pääsen haastamaan itseäni – jos viestijänä pysähdyn, jään heti jälkeen kehityksestä. Perusasiat kuitenkin pysyvät: paras viestintä on selkeää ja yksinkertaista.

Tytti Tyrväinen

viestinnän asiantuntija, Jyväskylän kaupunki
@tyttityr

Viestijän työ on vastuullista ja monipuolista, aiheet vaihtelevat, mutta keskiössä pysyvät asiakkaat, ihmiset. Sydämeni sykkii merkitykselliselle työlle, viestinnän kehittämiselle ja vapaalla sunnuntaiurheilulle. Töissä ja elämässä hyvät asiat tehdään yhteisvoimin: JATissa haluankin vahvistaa viestijöiden verkostoa yli kuntarajojen.

Leena Vähäkylä

viestintäasiantuntija, Suomen Akatemia 
@LeenaVhkyl​

Pitkän linjan viestinnän ammattilaisena mentoroin mielelläni nuorempia kollegoja. Olen organisoija luonteeltani, joten tykkään järjestää tilaisuuksia ja juontaa niitä. Tiedeviestinnän tekijänä voin tuoda sitä näkökulmaa JATiin. Lempipuuhaani on haastatteleminen ja kirjoittaminen.

Hallituksen varajäsenet 2021 – 2023

Helena Berg

viestintäpäällikkö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
@eHelenaBerg

Julkishallinnon viestinnässä minua motivoi se, että voin olla rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa ja teen työtä ihmisten yhteiseksi hyväksi. JAT-verkostosta on ollut todella paljon iloa ja hyötyä työurani varrella, ja erityisesti silloin, kun olen ollut omassa työyhteisössäni ainoa viestinnän ammattilainen.

Anna Groth

viestintäpäällikkö, oikeusministeriö
@AnnaGroth1

Julkisalan viestinnän uralla parasta on ollut päästä jatkuvasti perehtymään aihealueisiin, joista en aiemmin tiennyt mitään: lukukoirista omistajaohjaukseen, maanläjityksestä puistoruokailuun. Mikään inhimillinen ei tällä alalla jää vieraaksi. Vapaa-ajalla hoidan maatilaa Saarenmaalla ja kesämökkiä Ahvenanmaalla.

Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat