Liity jäseneksi

Hallitus 

JAT ry:n toimintaa johtaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee. Hallituksessa on puheenjohtaja, neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä sekä nollasta kahdeksaan varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenet 2024

Puheenjohtaja Nilla Hietamäki

Puheenjohtaja  
Nilla Hietamäki 

viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Suomen metsäkeskus
@NillaHietamaki, LinkedIn, puheenjohtaja(at)jat.fi

Innostun vaikuttavasta viestinnästä, jota tehdään vastaanottajalähtöisesti. Uskon jatkuvaan vuoropuheluun henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Viestinnällä rakennetaan mainetta joka päivä niin pitkäjänteisellä työllä kuin aukeaviin tilaisuuksiin tarttumalla. Viestintä on merkityksien sanoittaja ja tunteiden tulkki, elintärkeä osa organisaation menestystä. Johtaminen ja viestintä kytkeytyvät yhteen: johtaminen on viestintää, ja viestinnällä johdetaan vahvasti asioita.  

Varapuheenjohtaja  
Pia-Maria Jokipii

viestinnän erityisasiantuntija, Ruokavirasto
@PiaMariaJ, LinkedIn

Sydäntäni lähellä on selkeä viestintä. Innostun erityisesti viestinnän kehittämisestä ja yhdessä tekemisestä. Verkostoissa on voimaa! Julkisen alan viestijänä inspiroidun avoimesta, vuorovaikutteisesta, ymmärrettävästä ja luotettavasta viestinnästä.

 

Maarit AhoMaarit Aho

sosiaalisen median asiantuntija / viestintäasiantuntija, Suomen Pankki
@MaaritAho, LinkedIn

Pitkä työkokemus julkisella alalla ja erilaisten organisaatioiden viestintäosastoilla on avartanut ammatillista näköalaani sekä rikastuttanut monipuolisilla verkostoilla. Työrintamalla minua innostaa viestinnällä vaikuttaminen ja luottamuksen rakentaminen, erityisesti asiantuntijoiden ja työnantajakuvan kombona. Viestinnän mittaamista unohtamatta. 

 

Anna Lind

projektipäälikkö, DVV (virkavapaalla oleva ylitarkastaja, Poliisihallitus) 
@AnnisLind, LinkedIn

Julkisen alan viestijöillä on osaamista, jota yksityisellä sektorilla harvoin syntyy. Meillä on annettavaa niin kansalaisille kuin viestinnän toimijoille. JATissa olen mukana sometiimissä ja Viestinnän eettisessä neuvottelukunnassa. JATin paras anti on mainiot verkostot ja moninainen joukko osaajia hallituksesta kehen tahansa jäseneen. Minulla on pitkä tausta turvallisuuden virastoista ja niiden viestinnästä.. Työssäni kehitän viestintää sekä viestinnän järjestelmiä ja menetelmiä.  Vapaa-ajalla rentoudun puutarhassa ja merikajakissa.

 

Taina TaskinenTaina Taskinen

viestintäasiantuntija, aluehallintovirasto
LinkedIn

Fennistisydämeni sykkii selkeälle kielelle ja asiakaslähtöisyydelle – sekä verkkoviestinnälle, jossa nämä teemat ovat kaiken tekemisen lähtökohta. Olen työskennellyt valtionhallinnossa viestintätehtävissä koko urani ajan, joten tunnen toimintaympäristömme hyvin. Olen nähnyt käytännössä, että toimivan organisaation perusedellytys on strateginen, keskusteleva viestintä.

Tytti TyrväinenTytti Tyrväinen

markkinointi- ja viestintäasiantuntija, Jyväskylän kaupunki (perhevapaalla)
@tyttityr, LinkedIn

Viestijän työ on vastuullista ja monipuolista, aiheet vaihtelevat, mutta keskiössä pysyvät asiakkaat, ihmiset. Sydämeni sykkii merkitykselliselle työlle, viestinnän kehittämiselle ja vapaalla sunnuntaiurheilulle. Töissä ja elämässä hyvät asiat tehdään yhteisvoimin: JATissa haluankin vahvistaa viestijöiden verkostoa yli kuntarajojen.

 

Hallituksen varajäsenet 2024

Mirva Kipinoinen
Mirva Kipinoinen

viestintäjohtaja, Maanmittauslaitos
@MirvaKi, LinkedIn

Viestintä ja vuorovaikutus rakentavat organisaatioiden aineettomia pääomia, kuten luottamusta, tunnettuutta ja mainetta. Innostun vaikuttavasta strategisesta viestinnästä, kehittämisestä ja yhdessä tekemisestä. Uskon, että julkishallinnon viestijöillä on paljon annettavaa toisilleen ja että yhdessä olemme enemmän.
Kuva: Pekka Jussila

 

 

Satu-Mari Tolonen

viestintäasiantuntija, Diabetesliitto
@Satutwiittaa, LinkedIn

Olen kotiutunut muutaman ammatillisen mutkan kautta viestijäksi. Viestintäalalla minua kiehtoo se, että koko ajan saan oppia uutta ja pääsen haastamaan itseäni – jos viestijänä pysähdyn, jään heti jälkeen kehityksestä. Perusasiat kuitenkin pysyvät: paras viestintä on selkeää ja yksinkertaista.

 

Lisäksi hallituksen apuna

Raila Luhtala

hallituksen sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja, Julkisen alan viestijät ry
LinkedIn, jasenasiat(at)jat.fi

 

 

 

Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat