Liity jäseneksi

Miksi jäseneksi?

Liity jäseneksi

Verkostoidu julkisen alan viestintää tekevien kanssa

JATista saat vinkkejä siihen, miten julkisen alan viestintää toteutetaan toimivasti, tehokkaasti ja luovasti. Mukana on viestinnän ammattilaisia monenlaisista julkisen alan organisaatioista. 

JATin jäsenmaksu on vain 40 euroa vuodessa. 

JA…Teemakoulutusta

Järjestämme erilaisia koulutuksia läpi vuoden. Julkisen sektorin viestintää toteutetaan yleensä niukoilla resursseilla ja pienillä koulutusmäärärahoilla. Sen vuoksi haluamme tarjota jäsenillemme hyödyllisiä ja ajankohtaisia koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.

JA…Tapahtumat

Viestintäpäivät, yhteiset kulttuuri-illat, seminaarit, ulkomaanmatkat…

JA…Tietoa kollegoiden kiemuroista

Järjestämme erilaisia vierailuja etenkin julkisalan organisaatioihin, joissa tutustumme siihen, miten julkisorganisaatioissa toimitaan ja millaisia viestintähaasteita ja ammattilaisia, eri puolilta löytyy.

JA…Tuoreet uutiset

Lähetämme jäsenillemme säännöllisin väliajoin sähköisen uutiskirjeen, jossa tiedotamme kaikista ajankohtaisista tapahtumista.

JA…Tukea tovereista

JATilla on uutiskirje ja Twitter- ja LinkedIn-tilit sekä Facebook-ryhmä, jossa sparrailemme toisiamme. Tämä on koettu erityisen arvokkaaksi silloin, kun toimii organisaatiossaan ainoana viestinnän ammattilaisena.

JA…Tilastot JA…Tutkimukset

Järjestämme erilaisia koulutuksia läpi vuoden. Julkisen sektorin viestintää toteutetaan yleensä niukoilla resursseilla ja pienillä koulutusmäärärahoilla. Sen vuoksi haluamme tarjota jäsenillemme hyödyllisiä ja ajankohtaisia koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.

KETKÄ OVAT JATIN JÄSENIÄ?

Jäseneksi voit hakeutua, jos työtehtäväsi ovat kokonaan tai osittain viestintää ja työnantajasi on valtio, kunta tai kuntayhtymä, valtion tai kunnan omistama yhtiö, järjestö, seurakunta, yliopisto tai muu julkisoikeudellinen yhteisö.

Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat