Liity jäseneksi
JAT RY

Tutkimuksia

Viestinnän ammattilaiset 2019 -tutkimus

Viestinnän ammattilaisten työllisyysnäkymät ovat edelleen valoisat ja alan uskotaan kasvavan edelleen. Huomattavaa on, että naisten keskipalkka on jäänyt miesten keskipalkkaa matalammaksi. Edellisessä tutkimuksessa vuodelta 2017 miesten ja naisten keskipalkka oli täsmälleen sama.

Tutkimuksen vastaajista jopa 75 prosenttia uskoo viestinnän alan kasvavan edelleen ja vain 2 prosenttia vastaajista katsoo alan hiipuvan. Myös alan työllisyystilanne nähdään edelleen hyvänä. Vastaajista 75 prosenttia kokee työllisyystilanteen edelleen melko hyvin turvatuksi useaksi vuodeksi eteenpäin. Naisten palkkakehitys alalla näyttää pysähtyneen (keskipalkka 3 836 euroa, vuonna 2017: 3800 euroa), kun taas miesten mediaanipalkka on hienoisessa nousussa (4 100 euroa, vuonna 2017: 3 800 euroa).

Tutustu tutkimusraporttiin

Viestinnän ammattilaiset 2017 -tutkimus

Viestinnän ammattilaisten työllisyysnäkymät ovat valoisammat kuin vuosiin, kertoo tuore Viestinnän ammattilaiset -tutkimus. Viesti ry:n, ProComin ja JAT ry:n teettämään kyselyyn vastasi syyskuussa 2017 lähes 1 200 viestinnän ammattilaista. Tutkimuksen toteutti IRO Research Oy, ja sen vastausprosentti oli 29 %. 

Vastaajista 74 % uskoo, että oma työllisyys on turvattu useaksi vuodeksi eteenpäin (vrt. 2015: 69 %). Peräti 68 % uskoo viestinnän alan kasvavan edelleen ja vain 2 % katsoo alan hiipuvan. 

Viestijöiden palkkakehitys on kuitenkin nyt pysähtynyt pitkän nousun jälkeen: vastaajien mediaanipalkka oli 3 800 euroa. 

Työnkuvassa korostuvat sisällöntuotanto ja maineen rakentaminen

Maineen ja brändin rakentaminen sekä sisällöntuotanto ja -seuranta ovat vahvistuneet entisestään viestinnän ammattilaisten pääasiallisina työtehtävinä. 

Some näyttää vakiintuneen viestijöiden arkityöksi. Myös visuaalisen viestinnän taidot korostuvat työn kehittämisessä. Ymmärrystä markkinoinnin yhdistämisestä muuhun viestintään halutaan kehittää ja sisäistä sparrausta lisätä. Tulevien kahden vuoden aikana aiotaan panostaa eniten sosiaalisen median osaamiseen, strategiaviestintään sekä viestinnän johtamiseen.  

Alan tehtävänimikkeiden kirjo on kasvanut runsaasti vuoden 2015 tutkimukseen verrattuna. Tiedottaja-tittelillä työskentelee nykyisin entistä harvempi (2017: 15 %, 2015: 21 %). Tiedottajaa yleisempi nimike on nyt viestinnän asiantuntija tai -suunnittelija (17 %).

Tutustu tutkimusraporttiin (pdf, 109 kalvoa - 2,3 Mt)

Viestintäalan järjestöjen toimeksiannosta joka toinen vuosi toteutettava Viestinnän ammattilaiset -tutkimus on laajin viestinnän asiantuntijoiden työnkuvan kartoitus Suomessa. Tutkimuksia on toteutettu säännöllisesti vuodesta 1983 lähtien. Tutkimuksen aiempia nimiä ovat olleet ”Yhteisöviestintätutkimus” ja ”Tiedottajien jäsentutkimus”.


Viestinnän merkitys muutostilanteissa

Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä

Julkisen alan tiedottajat ry on tehnyt tutkimuksen selvittääkseen, mitä julkisen alanorganisaatioiden ylin johto odottaa viestinnältä. Näkökulmana on erityisesti viestinnän rooli muutostilanteissa.

Keskeisiä tuloksia:

1.   Virastojen ylin johto pitää viestinnän roolia muutosten läpiviemisessä hyvin merkittävänä.

2.   Johto odottaa muutosprosesseissa viestinnältä saumatonta yhteistyötä, ydinviestien määrittelyä sekä aktiivista tiedottamista muutoksen etenemisestä. Näissä kaikkein tärkeimmissä tehtävissään viestintä on onnistunut johdon mielestä erinomaisesti tai hyvin.

3.   Johto ei niinkään odota, että viestintä osallistaa niitä sisäisiä ja ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee. Osallistamisessa on onnistuttu johdon mielestä kohtuullisesti, viestinnän mielestä heikosti.

4.   Johdon valmentamisessa ja sparrauksessa on eniten parantamisen varaa suhteessaodotuksiin.

5.   Viestinnän resurssit ovat yleisesti varsin rajalliset (arviolta 400 000 – 500 000 euroa vuodessa sisältäen henkilöstökulut) ja useissa virastoissa isot muutosprosessit ovat vieneet leijonanosan viestinnän resursseista

Tutustu tutkimusraporttiin (pdf, 117 kalvoa - 5,8 Mt)

Viestinnän ammattilaiset 2015 -tutkimus

Tutustu tutkimusraporttiin (pdf, 80 kalvoa - 2,9 MT)

Viestinnän ammattilaiset 2013 -tutkimus

Tutustu tutkimusraporttiin (pdf, 97 kalvoa - 1,8 mt)

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

tutustu tutkimusraporttiin (PDF, 71 kalvoa - 709 kt)

Viestinnän ammattilaiset 2009 -tutkimus

tutustu tutkimusraporttiin (PDF, 63 kalvoa - 410 kt)
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat