Liity jäseneksi
Uutiset

Valtionhallinnon päivitetty viestintäsuositus on julkaistu

Valtionhallinnon viestintäsuositus toimii perustana valtionhallinnon organisaatioiden viestintästrategioille ja -ohjeille. Viestintäsuosituksessa linjataan viestintää ohjaavia arvoja ja niiden merkitystä, avataan valtionhallinnon viestinnän toimintamallia sekä kuvataan viestintäympäristön muutosta ja sen vaikutuksia.

Suosituksen vuoden 2023 päivitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalisen median roolin ja toimintakentän muutokseen, johtajuus- ja työyhteisöviestintään sekä valtionhallinnossakin aiempaa tärkeämpään asiakasviestintään.

Viestintä on osa kaikkien hallinnon työntekijöiden työtä

Viestintäsuositus on tarkoitettu kaikille valtionhallinnossa työskenteleville, sillä viestintä on osa kaikkien hallinnon työntekijöiden työtä. Viestinnän asiantuntijat toimivat johdon ja työntekijöiden tukena ja kumppaneina ja tekevät viestinnälliset ratkaisut.

On hienoa, että valtiohallinnossa on yhteinen viestintäsuositus, jota myös aidosti pyritään noudattamaan. Pääsin kommentoimaan nyt päivitettyä viestintäsuositusta roolissani Julkisen alana viestijät JAT ry:n puheenjohtajana, kertoo Nilla Hietamäki.

Suosituksessa on kiteytetty valtionhallinnon viestinnän tehtävä

Valtionhallinto antaa viestimällä kokonaiskuvan palveluistaan sekä tekemistään päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Kokonaiskuvan perusteella ihmisten on mahdollista ymmärtää päätösten syyt ja seuraukset, vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin sekä valvoa etujaan ja oikeuksiaan. Valtionhallinnon viestinnän pitää perustua faktoihin, ja myös ikävistä asioista täytyy kertoa.

Valtionhallinnon on tärkeää olla läsnä viestintäkanavissa, joita ihmiset käyttävät. Kukin viranomainen valitsee itse, missä kanavissa se viestii.

Valtionhallinnon viestintää ohjaavat arvot ovat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus, ymmärrettävyys, vuorovaikutteisuus ja palveluhenkisyys. Viestintä on ihmisiä varten.

Viestinnän roolit ja vastuut organisaatiossa

Suosituksessa todetaan, että viestintä on organisaation strategista toimintaa, jota johdetaan, suunnitellaan, kehitetään ja budjetoidaan kuten kaikkea muutakin toimintaa.

Viestinnällä on mahdollista saada runsaasti lisäarvoa organisaatiolle, kunhan muistetaan, että se on muutakin kuin tuki- tai tilaustoiminto. Viestinnälliset ratkaisut kuuluvat viestinnän ja muiden kielenkäytön ammattilaisten pohdittaviksi. Näin saadaan aikaiseksi ymmärrettävää, oikein ajoitettua, äänensävyltään sopivaa ja eri kanaviin sovitettua suunnitelmallista viestintää.

Alana viestintä kehittyy koko ajan, ja viestinnän asiantuntijoiden rooli organisaation sisäisinä konsultteina, strategeina ja valmentajina korostuu entisestään. 

Viestintä on olennainen osa jokaisen valtionhallinnon työntekijän työtä. Viestinnän ammattilaisten tehtävänä on punnita ja valita viestinnällisiä ratkaisuja. Viestittävän aiheen asiantuntija huolehtii asiasisällön oikeellisuudesta.

Saumattoman yhteistyön ja mahdollisimman hyvän lopputuloksen takaamiseksi viestittävien aiheiden asiantuntijoiden kannattaa pyytää viestinnän ammattilaiset riittävän varhaisessa vaiheessa pohtimaan tulevia aiheita ja niihin liittyviä kysymyksiä. Yhtä lailla myös viestinnästä vastaavat osallistavat ja informoivat muita asiantuntijoita heidän tehtäviensä hoidon kannalta merkittävistä asioista ja valmistelevat viestintää aktiivisesti heidän kanssaan.

https://valtioneuvosto.fi/valtionhallinnon-viestintasuositus#/

Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat