Liity jäseneksi
Uutiset

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Janne Laukkanen

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN on valinnut puheenjohtajakseen vuodelle 2020 Janne Laukkasen. Päivätyötään hän tekee viestintäjohtajana Suomen Lakimiesliitossa. Edellisellä kaudella Laukkanen toimi neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. VENin uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin viestinnän yliopettaja Hanna Rajalahti, joka työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

– VEN on toiminut vuodesta 2015 viestintäalan eettisen keskustelun vauhdittajana. Neuvottelukunta on laatinut alalle viestinnän eettiset ohjeet, joiden edistämiseen taustajärjestömme ovat sitoutuneet, Janne Laukkanen kertoo.

Viestinnän neuvottelukunta vastaa Viestinnän eettisten ohjeiden sisällöstä ja ajantasaisuudesta. Kannanotoissaan neuvottelukunta arvioi yleisellä tasolla viestintäalalla esiintyvien toimintatapojen eettistä kestävyyttä. Tämän lisäksi neuvottelukunta esittää viestintäalaa koskevia suosituksia sekä antaa neuvoa taustayhteisöilleen sekä ylläpitää keskustelua viestintäalan etiikasta.

– Eettinen viestintä on avointa, vuorovaikutteista, rehellistä, luotettavaa ja muita arvostavaa, Laukkanen tiivistää alan eettiset ohjeet.

– Ohjeet asettavat eettisen viestinnän riman korkealle ja siellä sen kuuluu ollakin. Eettinen viestintä ei ole esimerkiksi harhaanjohtavaa.

VEN on ottanut kantaa esimerkiksi tilanteisiin, jossa vaikeaselkoinen viestintä hukuttaa varsinaisen asian alleen. Eettinen viestintä on ymmärrettävää, eikä pyri piilottamaan oleellista tietoa. Myös virheet oikaistaan oma-aloitteisesti.

Toisaalta huono viestintä ei automaattisesti ole epäeettistä.

–  Joskus huono on vain pelkästään huonoa. Sekava viestintä voi johtua esimerkiksi puutteellisesta ammattitaidosta. Epäeettiseksi viestintä muuttuu harhaanjohtavuuden myötä.

VENin ylläpitämiin Viestinnän eettisiin ohjeisiin on taustayhteisöjen kautta sitoutunut noin 5000 viestinnän ammattilaista. VENin taustayhteisöjä ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton MTL Viestintätoimistot sekä Julkisen alan tiedottajat ry JAT.

Neuvottelukunnassa on asiantuntijajäseniä ja taustajärjestöjen nimeämiä henkilöjäseniä.

VENin asiantuntijajäseniä ovat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi apulaisprofessori Mats Bergman, tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksonen, kehittämiskonsultti Karoliina Nivari ja professori Janne Seppänen.

Taustajärjestöjen nimeämät jäsenet ovat viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen varajäsenenään toimitusjohtaja Elina Melgin (ProCom), viestintä- ja järjestöpäällikkö Laura Piiroinen varajäsenenään viestintäpäällikkö Mari Tuokko (Viesti), johtava viestintäkonsultti Tiinu Wuolio varajäsenenään vanhempi neuvonantaja Sari-Liia Tonttila (MTL) sekä yliopistonlehtori Salli Hakala varajäsenenään viestintäjohtaja Sari-Leena Lund (JAT).

Neuvottelukunta aloitti toimintansa vuonna 2015. VENin puheenjohtajana toimi 2015–2017 professori Elisa Juholin ja 2018–2019 tutkijatohtori Henrik Rydenfelt.

Lisätiedot:

www.ven.fi

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan kokoonpano

VENin puheenjohtaja Janne Laukkanen, p. 040 588 1925

 

JAT - VEN - JAT - Julkisen alan tiedottajat
Liity jäseneksi
JAT logo - Julkisen alan tiedottajat